Скален манастир Кара пещера

Posted by on юни 11, 2015

20150415113856_10214Планиран за посещение :-)

Разстояние от София: 420 км

Време за пътуване: 5 ч 10 мин

GPS координати: 43.197738, 27.504266

Информация: Село Манастир е изходна точка на екомаршрут с дължина цели 3,5 км.На това разстояние, северозападно от центъра на селото, навътре – по поречието на малка рекичка, се намира скалният манастир “Кара пещера” – или черната пещера.
Местните хора го наричат още “манастира с четиридесетте одаи”, вероятно защото е разполагал с множество преграждения. Най-голямата пещера на манастира е с елипсовидна форма и засводен таван. Дължината й е около 40 метра, а дълбочината – около 10 метра. Ясно личат отпечатъците на преградните съоръжения, по стените има множество ниши. В южната част на пещерата, откъм нивото на платото има стълбище, което през малък проход води до входовете на подземните килии – общо три, на различни нива. Килиите са тъмни, преминаващи една в друга чрез малки проходи, а достъпът до тях, е според възможностите на терена и предварителната подготовка на туриста. Малки олтари, издълбани в скалите, скални пейки и ниши, вдлъбнати отпечатъци на кръстове дават основание на изследователите да смятат, че някога Кара пещера е бил голям манастирски комплекс.Именно от манастира произлиза и името на селото – Манастир.
По време на опасност, в годините на тежки гонения и преследване, населението на селото, както и обитателите на манастирския комплекс се скривали в подземните килии.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Вашият коментар