извор Глава Панега – началото на река Златна Панега

Posted by on октомври 16, 2014

izvor_glava_panegaРазстояние от София: 100 км

Време за пътуване: 1 ч 10 мин

Информация: За съжаление от скоро районът е ограден и достъпът до извора е забранен – „Санитарно охранителен пояс“!

Извор Глава Панега даващ началото на река Златна Панега е разположен непосредствено до пътя Златна Панега – Бресница в пределите на село Златна Панега, общ. Ябланица. Състои се от два елипсовидни басейна – източен (по-голям) и западен (по-малък). Според извършените хидрогеоложки проучвания (чрез оцветяване на водата) е установено, че изворът черпи водите си от река Вит и температурата му варира в границите между 8,4 и 15,4°С.  Самото място, от което извира водата, се намира под нивото на езерото и дълги години остава неразкрито. До големия извор се намират и няколко малки извора с по-топла вода – около 20°С.
В горната част, до малкото езеро се намират две малки пещери – Долната и Горната дупка. Предполага се, че от някоя от тях в миналото е извирала водата, но по-късно, под въздействие на карстовите процеси, изворът се е преместил на сегашното си място.
Най-забележителното на този извор е нежен синьо-зелен цвят на водата дължащо се на разтворения в нея калциев карбонат, на което и се дължи и местното наименование на извора – „Синилото”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Вашият коментар