Деветашка пещера

Posted by on октомври 22, 2015

devetashka_pestera_DSC0451Разстояние от София: 175 км

Време за пътуване: 2 ч 20 мин

GPS координати: 43.233492, 24.885346

Информация: Деветашката пещера е открита през 1921 г. Нейната обща дължина е 2442 m, площта – 20 400 m², а височината – 60 m.
На около 40 m навътре от входа има просторна зала с площ 2400 m². Вътре в пещерата има 2 клона, през единия от които протича рекичка, а другият е сух и топъл. Сводовете на входа са внушителни.
Освен с археологическите находки пещерата е известна и с многообразието от обитатели. Заради размножителния период на населяващите пещерата бозайници през юни и юли изцяло се затваря за посетители. Там обитават 12 вида защитени земноводни, смок мишкар (включен в Червената книга), южен гребенест тритон, жаба дървесница, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка (включена в Световния червен списък), 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които включени в Червената книга, 34 вида бозайници (4 от които включени в Червената книга на България, а 15 – в световния червен списък) и 15 вида прилепи.
В миналото пещерата е била използвана за съхранение на храни от държавния резерв. След това е засекретен военен обект.
През 1950-те е години е използвана за съхранение на петрол, а основите на големите цистерни и до сега личат по пода на пещерата. В момента е абсолютно невъзможно използването на пещерата за други цели. Двата моста, автомобилен и ж.п. път, водещи до пещерата, са били разрушени. Махането на релсите започва през 2001 година.
През 2011 г. в Деветашката пещера се снимат някои от по-мащабните сцени на мултимилионната холивудска продукция Непобедимите 2, благодарение на което е изграден нов бетонен мост над река Осъм осигуряващ лесен достъп до пещерата.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Вашият коментар