Драгоманско блато

Posted by on април 9, 2015

17652411

Разстояние от София: 47 км

Време за пътуване: 50 мин

GPS координати: 42.937415, 22.951637

Информация: Намира се в обширна котловина, заобиколена от варовикови възвишения, в южното подножие на карстовата планина Чепън. Разпростира се на площ около 350 хектара и е с приблизителни размери 2,5 km от запад на изток и 1,2 km от север на юг. В миналото е достигало до 400-450 ха площ, но днес е намаляло поради провежданото на нерентабилно отводняване.
Обявено е за резерват, част от Орнитоложкото важно място – „Раяновски влажни ливади“. Блатото се намира на пътя на миграцията на птиците Via Aristotelis, тук те спират в богатата блатна растителност за да отпочинат преди да полетят отново.
В района на блатото и планината Чепън се срещат 140 растителни вида, включващи Шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides), Ниска теменуга (Viola pumilla) и Урумово лале(Tulipa urumoffi).
Установени са 1 вид риба, 7 вида земноводни, 10 вида влечуги, 180 вида птици и 16 вида бозайници.
Богатото разнообразие от птици обхваща видове като Голям воден бик (Botaurus stellaris), малък воден бик, Орел-рибар (Pandion haliaetus), Ръждива чапла (Ardea purpurea), Орел-змияр (Circaetus gallicus), Сокол-скитник (Falco peregrinus), Керкенез (Falco tinnuculus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Черен щъркел (Ciconia nigra), Белоока потапница (Aythya nyroca), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Кокилобегач (Himantopus himantopus), Гарван гробар (Corvus corax), Фиш (Anas penelope) и много други.

Екотуристическата инфрасруктура е неразработена. Пешеходните маршрути са с немаркирани пътеки. Благодарение на доброволци има изградено опознавателно мостче, водещо до укритие за наблюдение на птиците, населяващи блатото. Птиците могат да бъдат наблюдавани и снимани с голям успех.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Вашият коментар