Човешката пещера „Селището“

Posted by on октомври 17, 2020

Планиран за посещение :-)

Разстояние от София: 125 км

Време за пътуване: 1 ч 40 мин

GPS координати: 43.212907, 24.328268

GPS координати отбивка: 43.205291, 24.324705

Информация: 

Човешката пещера, Пещерата на живо изгорените, Селището е дълбока 57м с два клона. От десния клон има изход навън, над пещерата, откъдето се разкрива прекрасна гледка към долината на река Вит, Рачков вир и Очилатата пещера в далечината.

Пещерата е свързана с кошмарна трагедия. През лятото на 1877 г. по време на третата атака на руските войски срещу укрепилата се в Плевен турска армия на Осман паша. Попаднали извън обсадата, отделни части търсели път към други турски гарнизони. Единственият свободен друм към Орхание (Ботевград) оставал стария път по поречието на Вит през Чириково и Свинар, сега Садовец, и Ъглен.

Отстъпващите части грабели безмилостно, убивали и насилвали българското население и селяните се криели по гори и долища. Ъгленчани избрали пещерите за свое убежище и в най-близката от тях се събрали повече от триста души старци и майки с деца с надеждата да останат незабелязани.

Издал ги техен съселянин – оставен да наблюдава на входа на пещерата той видял как турците извеждат добитъка и грабят къщите – и гръмнал с пищов към тях.
Видели дима от изстрела, турците се завтекли и открили убежището им. Нивите тъкмо били ожънати, снопите складени на кръстци – с тези снопи турците зазидали пещерата – ред сухи, ред накиснати във Вита. И ударили чакмака – така превърнали хляба на хората в тяхна гибел.
Бял лют дим изпълнил тъмните сводове, обгърнал пищящите майки и деца, жените мокрели ризи и престилки по сълзящите стени да увиват главиците на чедата си, но спасение нямало…

Само някои от по-здравите и пъргави успели да изпълзят през вертикалния комин, но там ги пресрещнали черкези, които препускали из свинаките на бързоногите си коне и съсичали мъже и деца, моми и майки…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Вашият коментар