Ликана

Posted by on май 30, 2016

297Планиран за посещение :-)

Разстояние от София: 340 км

Време за пътуване: 4 ч 10 мин

GPS координати: 41.450592, 26.137801

Информация: Ликана заема площ от едва 3 хектара и представлява местност от гора и открита част. Тя е най-малката по площ защитена местност в България.
Ликана може да бъде наречена „Царството на орхидеите“. Причината за това е, че тук на малка площ се срещат 15 вида орхидеи. Най-известни от тях са пеперудоцветният салеп (Orchis papilionaceaе), пирамидален анакамптис (Anacamptis pyramidalis), недоразвит лимодум (Limodorum abortivum), обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum), двурогата (Ophris cornuta) и паяковидната пчелица (Ophrys mammosa). Най-ценният представител е орхидеята дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides), която се среща единствено тук в България. Други редки видове, срещащи се тук, са върбинковата какула (Salvia verbenace) и монпелийската телчарка (Polygala monspeliaca).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Вашият коментар