Карлуковски манастир „Успение Богородично”

Posted by on септември 9, 2015

51_bigПланиран за посещение :-)

Разстояние от София: 115 км

Време за пътуване: 1 ч 45 мин

GPS координати: 43.181461, 24.068108

Информация: Карлуковският манастир „Успение Богородично” е разположен до с. Карлуково, на 8 км югозападно от гр. Луковит, сред дефилето на р. Искър.Манастирът се намира в двора на болницата за психично болни.
Не е известна годината на основаването на Карлуковският манастир.Според историци, в района е имало тракийски и римски светилища.По време на Второто българско царство манастирът е познат под името „Викторова лъка“, около него възникнали скалните манастири „Света Марина“, „Св. Безсребреници Дамян и Козма“ и „Св.Никола“ (Глигора)
Преживявайки многобройните пожари и разрушения, единствено манастирската черква е достигнала до наши дни като ценен паметник на българското стенописно изкуство. Еднокорабна, едноабсидна полуцилиндрично засводена сграда с продълговат наос и преддверие с открита нартика от западната страна, тя била една от големите и представителни черкви по онова време (XVI в.). Днес интерес предизвиква преди всичко стенописната й украса, която покрива изцяло стените и свода в наоса и преддверието на храма. Ктиторският надпис върху източната стена в преддверието, изписан от даскал Недялко, свидетелства, че последното украсяване на черквата е било извършено през 1602 г. със средствата на ктитора, проигумен на манастира Агапий и протопоп Найден. Надписът е изписан върху допълнително поставена гипсова мазилка, над по-раншен ктиторски надпис, който вероятно е датирал времето на първоначалното зографисване на черквата.
Стенописната украса на манастирската черква илюстрира пълния цикъл на евангелските събития.Силно впечатление правят сцените: „Влизането в Йерусалим“, „Тайната вечеря“, „Поругание Христово“ и особено композицията „Рождество Христово“, в която битовите елементи и природният пейзаж и придават характера на жанрова картина. В „Тайната вечеря“ апостолите са насядали от двете страни на Христос около кръглата маса.Динамична и раздвижена е и сцената „Поругание Христово“.Най-впечатляваща е стенописната композиция „Разпятие Христово“, която заема цялата източна стена в наоса на черквата.Така изразително и така мащабно сюжетът „Разпятие Христово“ не е бил изобразяван в нито една от зографисаните дотогава селищни и манастирски черкви по българските земи.
В преддверието на църквата са изписани главно сцени от Богородичния акатист и Премъдростите на Йоан Златоуст. Сравнявайки стенописните изображения в наоса с тези в преддверието, не е трудно да се установи известно различие в стила и цветоусещането на зографите и главно, моделировката на човешките лица. Това дава основание да се предполага, че цялостното изписване на карлуковската манастирска черква е било дело най-малко на двама майстори зографи. За съжаление, те не са оставили никакви писмени известия нито за себе си, нито за това къде са се учили на живописно изкуство.

За да се посети църквата е необходимо да се помоли охраната да я отвори.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Вашият коментар